Pahare TampoCalculator
preț
Skip to content Skip to footer

Politica de reciclare

Un raport fãcut in 2018 de Comisia Europeanã scoate la ivealã faptul cã România are niveluri de reciclare ºi compostare foarte scãzute, de doar 16%, asta în condiþiile în care media europeanã este de 44%.

Totodatã, þara noastrã are rate ridicate de depozitare a deºeurilor, aratã acelaºi document.Pentru a putea creste procentul de reciclare si compostare trebuie sa colectam selectiv tipurile de ambalaje pe care le folosim.Recomandam sa utilizati doar centre specializate de reciclare si compostare.

EVOPACK contribuie la cresterea procentajului de copostare si reciclare prin punerea in circulatie a ambalajelor biodegradabile si compostabile.Doar impreuna putem pastra #Romaniamaicurata.